neljapäev, 26. veebruar 2015

Kokkuvõte õnnestumistest ja arengukohtadest

Milline oli arendusprojekti eesmärk ja kas jõudsite selleni? 

Luua keskkond, mis võimaldab õpetajal luua tingimused õpilaste ise- ja ühisõppimiseks. Laiendada õppimise ja õpetamise võimalusi, avardada nii õpetajate kui ka õpilaste maailmapilti ning soodustada erinevate ideede edasiarendamist ja ühistöövahendite kasutamist.

Millised tegevused viisid eesmärgini? 

  • TAHE ja oskus ületada võimalikud hirmud ja teadmatus 
  • VAJADUS - algatus tuli õpetajatelt, kes tunnetasid vajadust materjalide jagamise järele.
  • EESTVEDAJA olemasolu, kes julgustas proovima ning aitas ületada ebakindlust ja teadmatust
  • VÕIMEKUS – lisaks tahtele ja vajadusele olid algatusgrupi liikmetel olemas ka vajalikud teadmised ja oskused 
  • TOETUS – algatusgrupil on olemas tugev moraalne toetus nii kolleegide kui juhtide poolt, mis väljendub eelkõige kolleegide julgustamises, et nad paneks oma materjalid üles ja sõnadeta kokkuleppes mitte arvustada kolleegide tööd. 


Kes olid arendusprojekti protsessi kaasatud? 

Protsessi juhib haridustehnoloog ja kaasatud on kõik, kes ise avaldasid soovi algatusgrupiga ühineda. Grupis on igast klassiastmest vähemalt üks esindaja ja HEV õpilaste õpetajate esindaja.

Milliste probleemidega silmitsi seisite ja kuidas neid lahendasite? 

Eesmärk oli selge, mõõdetav ja kõigile arusaadav. Eesmärgi kaugus oli esialgu hirmutav, sest et õppevahendite pank oma nime õigustaks, peaks see olema mahukas ja võimaldama leida kvaliteetseid materjale mistahes teemal mistahes klassiastmele. See eeldab algatusgrupilt head omavahelist koostööd pika aja jooksul. Lepiti kokku kokkusaamised ja see motiveeris grupiliikmeid regulaarselt panka materjale lisama ja neid eelnevalt täiendama. Algatusgrupi liikmetele tunnustamiseks on olemas ka väline motivatsioonisüsteem. Probleemiks oli õppematerjalide ümbermuutmine ja ka loomine creative commonsi litsentsiga vastavaks. See muutis töö meeskonna jaoks ajamahukamaks kui see algselt planeeritud oli.

Kas ja kuidas arendas projekt asutust tervikuna? 

Koostöö erinevate klassiastmete õpetajate vahel Regulaarsed IT alased õpitoad kord kuus ja kolleegi õpitoad 2 korda kuus. Julgus oma tööd näidata

Kuidas soovite arendusprojektiga edasi liikuda ehk mis saab projektist edasi? 

Tegemist on pikaajalise projektiga, mis ei saa kunagi valmis. Projekt toetab õpetaja professionaalsuse arengut ja professionaalset koostööd ning loob õppijate jaoks avaramad võimalused õppida ise ja koos teistega.